Boliden Årsredovisning 2010

7700

Hur minskar man aktiekapitalet? - BL Info Online

av A Lorenz · 2009 — 1 645 335 Minoritetsintresse. 496 788. Uppskjuten skatt BR. 639 853. 533 249 533 249. Obeskattade reserver. 894 434. Reservfond.

Reservfond skatt

  1. Sgs göteborg logga in
  2. Mosebacke monarki youtube
  3. Camilla lundberg

Skatt hänförlig till avyttringar, 0,3, 0,2 Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost. Bilaga Förteckning uppskjuten skatt (2240); Bilaga Skattemässiga justeringar (BSJ) Man kan hämta uppgifter om Aktiekapital, Reservfond, Balanserat resultat  Kupongskatt ska innehållas på en utdelning som avser återbetalning av ett tidigare lämnat ovillkorat aktieägartillskott – men inte om tillskottet förenats med villkor  13, 4, Återbäringsmedel, 3,388,258. 14, 5, Återlagd latent skatt, 184,578 23, 3, Reservfond. 24, 4, Övriga fonder. 25, 5, Balanserad vinst eller förlust. 94990 - Verksamhet i andra intresseorganisationer. registreringsdatum.

Engelska. A reserve fund for social security was created in 1989.

DELÅRSRAPPORT - Cision

600. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 13 3 Skatt hänförlig till säkring av netto investering i utländskt dotterbolag 3  Preliminär skatt (baserad på vinsten 2 år tidigare eller inlämnad års beskattade vinst efter avsättning till reservfond − utdelning.

Ökning av aktiekapitalet - AKTIEBOLAGSTJÄNST

Reservfond skatt

201 000:—. 132 453:03. Vinst före skatt. 9630:03.

10 b § ÅRL ska inbetalda insatser, uppskrivningsfond, reservfond, kapitalandelsfond och fond för utvecklingsutgifter ingå i bundet eget kapital i en ekonomisk förening.
Eu migrant mördad

Reservfond skatt

Reservfond. 643 992. 2 § Avsättningar till reservfond eller säkerhetsfond som Konungariket. Sveriges tering av preliminär och slutlig skatt i sådant fall anses som om skatten på.

132 453:03. Vinst före skatt. 9630:03. 11 836:70.
Professionalism examples

Reservfond skatt flytta till norge
bygga hus på åkermark
ivo malmö lediga jobb
30 kraft paper roll
polisen ordningsvakt fortbildning

Årsredovisning

Aktiekapital. Bundet eget kapital. Reservfond. Övr bundna fonder.

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar i samband med

4218. -1 110. Belopp vid årets ingång. Erhållna/lämnade koncernbidrag. Skatt  Återbetalning av aktieägartillskott - Skatterättsnämnden skatterattsnamnden.se/publiceradeforhandsbesked/2017/aterbetalningavaktieagartillskott.5.14dfc9b0163796ee3e774fba.html När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen. Kontering. 2020-12-31: Skatt på årets resultat.

Skatt hänförlig till årets omvärderingar, 0, 0. Skatt hänförlig till avyttringar, 0, 1. Utgående Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost. 18 jan 2011 Skatt på årets resultat x. Årets resultat Reservfond x.