Mall underlättar utredning om skydd och stöd - Nationellt

8698

Stöd & omsorg - Kiruna kommun

Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och offentlighetslagen. Använd mallar  Jag är far till ett barn som jag inte är vårdnadshavare till. Barnets vårdnadshavaren har genom en fullmakt givit sitt medgivande för att jag skall få insyn. I fullmakten  och sjukvård och socialtjänst som erbjuds är av god kvalitet utifrån den enskildes samlade en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas om den enskilde ger samtycke till detta. Ankomstsamtal bilaga 1, Mall för riskbedömning bilaga 2).

Samtycke mall socialtjänst

  1. Ulf jonsson zengun
  2. Valuta brazilia
  3. Internatskola södertälje
  4. Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
  5. Soltech aktie
  6. Pilotstrejk sas 2021
  7. Avancerad sok
  8. Punktskattningar betyder

För socialtjänsten handlar det till exempel om att den enskilde går med på att en viss insats beviljas eller att en åtgärd ska utföras i samband med att en beslutad insats genomförs. Genom att lämna sitt samtycke kan enligt 10 kap 1 § OSL kan sekretessen brytas. Även inom en myndighet råder det sekretess, vad gäller olika verksamhetsgrenar som är att anse som självständiga i förhållande till varandra, 8 kap 2 § OSL. Samtycke till att befruktat ägg får föras in i makes/registrerad partners/sambos kropp (SOSFS 2009:32) Samtycke till insemination av maken/registrerade partnern/sambon (SOSFS 2009:32) Verkställda insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (HSLF-FS 2016:48 Bilaga) Om uppgifter får lämnas mellan verksamheter, till exempel genom den enskildes samtycke, så kan det göras på papper, muntligt eller elektroniskt. Inre sekretess inom socialtjänst Inom socialtjänsten har den inre sekretessen betydelse för hur personalen får ta del av uppgifter om den enskilde inom sin egen organisation. Samtycke Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är uppgifter om dina personliga förhållanden skyddade av bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess.

För att kunna samordna insatser och möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen och mellan huvudmännen och andra aktörer, är huvudregeln att den enskilde ger sitt samtycke. Ett samtycke kan vara muntligt eller skriftligt.

Stöd & omsorg - Kiruna kommun

Samtyckesavtal för personuppgifter är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och en fysisk person när det gäller samtycke till behandling av personuppgifter. Vägledning och metodstöd för socialtjänsten vid HVB-placeringar, 2011 6 aspekter av HVB-placeringar i denna vägledning som är värda att bevara, och fungera som komplement till de nya två handböckerna från Socialstyrelsen. Denna vägledning förstärks genom att ta med många inslag från dessa två handböcker.

SAMS Samverkan socialtjänst skola - Skolverket

Samtycke mall socialtjänst

Ett samtycke kan vara muntligt eller skriftligt. Du ger ditt samtycke till att de som ska vara med på mötet får ta kontakt och prata med varandra om saker som handlar om dig. 2 Mötet ska handla om dig, vad du vill och vad du behöver. Under mötet skriver ni dina mål och vem som gör vad för att du ska nå dina mål. Vid första mötet bokar ni ny tid för att följa upp planen. Uppgifter om dig lämnas bara till andra om det finns stöd i lag eller samtycke från dig. Det innebär att det kan förekomma att vi lämnar ut personuppgifter till framförallt sjukvården, Skatteverket, försäkringskassan, domstolar, kronofogden, polisen, Pensionsmyndigheten, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen samt Inspektionen för vård SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR Bilaga 1 Dnr 3.1 0307/2010 2010-06-03 Vuxna med missbruks-/beroendeproblem Utredning, dokumentation och insatser enligt socialtjänstlagen Förslag till RIKTLINJER Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte hindrar att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktas mot någon som inte har fyllt 18 år och det är fråga om brott som avses i 3, 4, 6 kap Brottsbalken, BrB, eller lagen (1982:316) med förbud mot SSPF - skola, socialtjänst, polis, fritid SN 2019/0031 SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialkontor, polis och fritid.

Ankomstsamtal bilaga 1, Mall för riskbedömning bilaga 2). hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och socialtjänst för olika typer av samtycke. Detta då det regelmässigt handlar om utlämnande av uppgifter av Mall 4. • Efter 1-2 veckor. Förmaga till psykologisk återhämtning. Behandling vid.
Brodrost 4

Samtycke mall socialtjänst

Exempel på hur situationer ska handläggas enligt sekretess- och offentlighetslagen. Använd mallar  Jag är far till ett barn som jag inte är vårdnadshavare till. Barnets vårdnadshavaren har genom en fullmakt givit sitt medgivande för att jag skall få insyn.

Vårdnadshavare. Jag samtycker till att socialtjänsten, skolan,  Samtycke till informationsutbyte – blankett. Vårdnadshavare.
Anni blomqvist

Samtycke mall socialtjänst tullverket jobb luleå
pension itp1
mizon intensive skin barrier cream review
problemløsning matematikk
beställa bankgiroblanketter nordea

Kallelse, mall - Lomma kommun

Även om den enskilde som berörs av handlingen har lämnat sitt samtycke ska en menprövning göras. Mall för dokumentation av utredningen . Socialtjänsten kan inte utan samtycke från vårdnadshavarna biträda polisen med hämtning av barnet till förhör. Bilaga 7 Socialstyrelsens mall för utlåtande från hälso- och sjukvården för Socialtjänsten beställer läkar- och hälsoundersökning från Region Gävleborg. Intyg om samtycke från vårdnadshavare och i vissa fall barnet inkommer från.

Samordnad individuell plan SIP - Lidingö stad

Socialtjänst Gävle. Handbok: Förvaltningshandboken. Dokumentnamn:. Samordnad individuell plan, SIP, upprättas tillsammans med personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter hur deltagarna ger sitt samtycke och hur konfidentialitetskravet uppnås.

huvudsakligen genom samtycke från vårdnadshavare och/eller den unge. Tillhandahålla mall för utlåtande och/eller hälsoundersökningar. av M Romland · 2005 — anmälningsplikten samt visa hur skola och socialtjänst förhâller sig till mallar som fungerar i alla sammanhang, vilket kan vara en anledning till omhändertagande, beslut om vârd utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvârd.