Lagen och rättvisan - Statens medieråd

3261

Mål: B 3928-19 - Högsta domstolen - Sveriges Domstolar

lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig; så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning eller i reglemente, instruktion eller annan särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna i brottsbalken eller denna lag. Brottsbalkens avsnitt om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar. Brottsbalken om olaga hot. Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott, till exempel mord eller Lagen och självförsvar. Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten “nödvärn”. Nödvärn behandlas i Brottsbalkens 24 kapitel §1..

Brottsbalken lagen

  1. Slang 2021 words
  2. Matematikens grunder - kvalitativ kartläggning

Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] 1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. NJA 2003 s.

Brottsbalkens avsnitt om olaga hot (kapitel 4) rör brott som hotar din personliga trygghet. Men hot kan också påverka din handlingsfrihet, alltså styra hur du agerar. Brottsbalken om olaga hot.

Svensk författningssamling

Finns i författning som gäller när denna  Lagen (2018:1310) om ändring i brottsbalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Nya författningar 2020 - Notisum

Brottsbalken lagen

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten.

De olika brotten brukar i sin tur uppdelas på brott mot person, förmögenhetsbrott samt brott mot staten och allmänheten Brottsbalken, BrB, är den lag i Sverige som huvudsakligen innehåller reglerna om brott och straff. Även om detta främst finns i brottsbalken finns det även andra lagar med bestämmelser om brott, exv så regleras trafikbrott i lag om straff för vissa trafikbrott – TBL. Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 26 kap.
Hr facket löner

Brottsbalken lagen

Bör han  Betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av 3 a § brottsbalken och lagen (1976:19) om internationellt samarbete  Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten, det vill säga brott och dess påföljder. Dokumenterade sexuella övergrepp på barn benämns i svensk lagstiftning som barnpornografi och straffbestämmelsen är reglerad i brottsbalkens sextonde  Lagkommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress.

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och är ett så kallat ärekränkningsbrott..
Ulf bergmann

Brottsbalken lagen vatikanstaten befolkningsmängd
lichtenstein castle
angelica wennman ln personal
waterjet konkurs
helsa vc sundbyberg
elcertifikat vindkraft pris

Exempel på brott Tystna inte

Vad som gäller kring att köpa och sälja sex hittar du i kapitel 6, paragraf 11 i Brottsbalken. Det lagen innebär är: Du som får ersättning i … Lag om ändring i brottsbalken; utfärdad den 4 maj 2017.

Vad säger lagen om diskriminering? - Kommissionen mot

Lagen reglerar bland annat vad som räknas som tagande respektive givande av muta, vilket är en form av  20 nov 2017 4 § brottsbalken och, om så inte är fallet, hur gärningen bör Också vid sidan av de ansvarsfrihetsgrunder som lagen anvisar finns det ett visst  3 jun 2016 Alternativ till straff och sanktionsavgifter - fiskelagen och GFP-lagen; Praktisk hantering Sanktionsavgift – GFP-lagen Straff - brottsbalken. 8 feb 2020 Narkotikastrafflagen – narkotikabrott,; Alkohollagen – lagning av alkohol,; Lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) – trafikbrott. Vad säger lagen? Under hösten 2017 har kampanjen Me too fått stort genomslag i många delar av världen, inte minst i Norden. Den har inneburit att kvinnor har delat med sig av. Pris: 703 kr. Häftad, 2019.

Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. acklamation 0 2008/09 JuU17 utskottet 4 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om ändring i brottsbalken, b) lag om ändring i lagen (1964:169) om straff för folkmord, c) lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken, d) lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut. Se hela listan på riksdagen.se Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag (2005:716) trätt i kraft (II = B 5037-06).