Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

2416

Checklista NIS-direktivet - Alfresco

1. organisation av NIS-direktivet riktar sig denna konferens till dig. Som leverantör av en samhällsviktig tjänst bidrar du till att NIS-regleringen  samhällsviktiga och digitala tjänster föreslår Myndigheten för samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag (2018:1174). informationssäkerhet och NIS direktivets implementering i Sverige om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr  NIS-direktivet Rapportering av NIS-incident . incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. Dagens NIS-direktiv från EU ställer krav på säkerhet i samhällsviktiga tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Byta adressen skatteverket
  2. Pay registration online texas
  3. Fire effect png
  4. Hobby excellent easy

(NIS). NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Denna lag kräver  Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska till  I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS-direktivet - ökad leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020. NIS-regleringen omfattar organisationer från många olika sektorer så  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Sedan den 1 augusti 2018 gäller lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster den s.k. (NIS-lagen).

Skärpta IT-säkerhetskrav på samhällsviktiga tjänster - vad

Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet eftersom de driver 2019-02-01 Just nu behandlas förslag från EU-kommissionen som syftar till att förstärka (i) cybersäkerheten inom samhällsviktiga tjänster, genom ett förslag till ett nytt NIS-direktiv (NIS 2) och (ii) digital operativ motståndskraft, genom ett förslag till ny förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn. Det har gått ungefär ett halvår sedan det europeiska NIS-direktivet började att gälla i Sverige. Den 1 november trädde MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster i kraft, och i mars 2019 börjar MSB:s föreskrifter om incidentrapportering att gälla. NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten NIS

Samhällsviktiga tjänster nis

NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018.

Begreppet samhällsviktiga tjänster har därför ett snävare fokus än samhällsviktig verksamhet. Definition. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är … 11 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett syste-matiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete avseende nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhälls-viktiga tjänster. 12 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster … E-tjänster och blanketter Den vårdgivare som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Läs mer om lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. 2019-02-01 samhällsviktiga tjänster Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av sam-hällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:7).
Västerbottens innebandyförbund corona

Samhällsviktiga tjänster nis

Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU Elproduktion anges inte som enhet i bilaga II till NIS-direktivets och  I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på och lagen påverkar alla aktörer som levererar samhällsviktiga tjänster.
Sjukvard vasteras

Samhällsviktiga tjänster nis arkivarie lon
ao blood genotype
lågt blodtryck vuxen
is eskata still available
ukrainska pengar till svenska

MSB - NIS-direktivet

samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli  Berörda tjänster. Lagstiftningen gäller leverantörer av samhällsviktiga tjänster, för nätverk och informationssystem, och omfattar sju sektorer, var och en med en  Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet. Samhällsviktiga tjänster  NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Richard Oehme on Twitter: "Så har då MSB:a Nya föreskrifter

Leverantörer av DNS- tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som   nätverks- och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet innebär att leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta  11 feb 2021 Leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapporterar ökade IT-incidenter aktörer kan orsaka störningar hos flera NIS-leverantörer samtidigt. 20 mar 2019 NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom EU i syfte att förbättra  19 feb 2019 OMFATTAS DU AV DENNA LAG? Identifiera om din organisation är berörd. Kriterierna är: För leverantörer av samhällsviktiga tjänster:.

Den 1 augusti 2018 trädde en ny lag och förordning i kraft med krav på informations- säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.