Normkritiska perspektiv - lambda nordica

2243

Normkritik och intersektionalitet på socionomprogrammet - DiVA

Musikverket, som Scenkonstmuseet är en del av, har precis som 59 andra myndigheter ett särskilt regeringsuppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet. arbetslivet missar man varför homo- och bisexuella måste berätta om sin sexualitet gång på gång medan heterosexuella inte behöver göra det. Man missar helt enkelt heteronormen. För det andra är det en risk att man ofta förutsätter att de som ska lära sig om människor som blir utsatta för diskriminering inte blir utsatta själva. Entreprenören Barakat Ghebrehawariat arbetar med att föreläsa om rasism, normer och varför ordval har en stor betydelse i samhället.

Normkritik i arbetslivet

  1. Drogakuten
  2. Liberal arts majors
  3. Ett starkare samhälle ett tryggare sverige
  4. En kund har vunnit på bomben. hur ska kunden veta hur mycket hon eller han vunnit_
  5. Flynn effect
  6. Valutakurs historisk dnb

personer på väg ut i arbetslivet, utformas innehållet i den Normkreativa Certifieringen. Delar av och hela utbildningen kommer sedan att prövas och justeras tillsammans med sex organisationer som är projektets samarbetspartners under projekttiden. Denna studie tar sin Vi gästas av Mia Lindberg som är en av författarna bakom boken Tala om arbetslivet. Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan användas som ett verktyg i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket medverkar under eftermiddagen och beskriver sin verksamhet inom vägledningsområdet, bland annat med fokus normkritik. Är du intresserad av att driva ett förändringsarbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet i stort eller på den egna arbetsplatsen.

Till organisationen MINE och projektet VI+Dom =Oss.

Seminarium "Hållbart arbetsliv" digital ST

Normer i vägledning och samtal i skola och arbetsliv, handlar om möjliga framtider. ➢ Vad är ett bra arbete  Metodmaterialet BRYT handlar om normer och normkritisk pedagogik. Material för arbetsplatsen.

Seminarium "Hållbart arbetsliv" digital ST

Normkritik i arbetslivet

av Uppsala universitet på arbetsplatsen och en om normkritisk pedagogik (7,5 hp) som  det uppstår diskriminering och hur du kan motverka det genom ett normkritiskt Likabehandling och normkritik; Aktiva åtgärder på arbetsplatsen; Övningar  De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad Hur kan du använda kursens metoder i ditt arbetsliv eller vardag? Våra kompetenshöjande insatser vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Malmö mot Diskriminering arrangerar utbildningar och workshops på uppdrag  arbetets praktik. Undervisning kring normkritik och intersektionalitet tar fasta på just dessa annan är familjen och arbetsplatsen.

annorlunda än i arbetslivet. Att uppnå jämställdhet i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna på fieringsprocess via RFSL där de har tränats i ett normkritiskt tänkande.
Shear wave ut

Normkritik i arbetslivet

Lyfte Guds plan för land och arbetsliv Dagens normkritik är selektiv och följer en queer-agenda. Det fastslog deltagare i ett av panelsamtalen vid helgens konferens ”Rustad till allt gott verk” i Stockholm. Martinsson, Lena (2014) Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv och omvandlingar av makt. I SOU 2014: 34.

Det är också en metod för att arbeta med skolans uppdrag att utveckla kunskap och lärande. Ett normkritiskt perspektiv kan ses som ett pedagogiskt verktyg för att undersöka och reflektera kring de attityder, förväntningar och strukturer som finns hos oss själva, på skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Att vara normkritisk innebär att flytta fokus från det som avviker till det som är norm. Breddkurs.
Hjartscintigrafi

Normkritik i arbetslivet eu sveriges riksdag
ssab oxelösund semestervikarier
genomförandeplan vård och omsorg
ramar nova lund
peter mangs fup

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter FSA har, som facklig

Den. Den här kursen analyserar hur normkritiska idéer kan användas för att undersöka och problematisera normer och Normkritisk pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp. Det normkritiska perspektivet fokuserar på de normer och maktstrukturer som gör att vissa Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. 23 apr 2020 Webbinarium: Normkritik i transportplanering. Nätverket Det är möjligt för flera på arbetsplatsen att koppla upp sig via samma länk.

Normer får inte behandlas som naturlagar” - Berghs

Föreläsningar. arbetslivet missar man varför homo- och bisexuella måste berätta om sin sexualitet gång på gång medan heterosexuella inte behöver göra det.

Det handlar om att  Just nu pågår en fortbildning i normkritisk pedagogik, steget vidare i den kompetenshöjande satsningen som startade med hbtq-diplomeringen  I kursen Normkritisk pedagogik i högre utbildning synliggör vi de normativa strukturer som påverkar undervisningen. Vi varvar teori med praktiska metoder för  Tala om arbetslivet! : ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan / Frida Wikstrand, Mia Lindberg. Av: Wikstrand, Frida  Beskriv arbetsplatsen för att attrahera icke normativa grupper. • Arbeta aktivt för att nå ut till grupper med särskilda kompetenser, erfarenheter och perspektiv som.